Star Of Elune

VEGAS EUROPASIEGER 2024

VEGAS – STUD DOG

Last week we were at one of the largest dog shows in Germany, EuropaSieger & Fruhjahrssieger in Dortmund, this time Vegas was already in the adult class (intermediate) and on the first day at EuropaSieger took 1st place and received an excellent note and was assessed by one of the absolute authorities, judge Mrs. Claudia Bosselmann, on the second day took second place and received a very good grade. We are very happy with his performances at such a great exhibition. 
W ubiegłym tygodniu byliśmy na jednej z największych wystaw w Niemczech Zwycięzca  Europy w Dortmundzie tym razem Vegas był już w klasie dorosłej i w pierwszego dnia zajął 1 miejsce oraz otrzymał ocenę doskonałą a był oceniany przez jedną z absolutnych autorytetów sędziowskich w Niemczech p.Bosselmann, drugiego dnia zajął drugie miejsce i otrzymał ocenę bardzo dobrą. Bardzo się cieszymy z jego występów na tak wielkiej wystawie.